Vilkår

Nærværende handelsbetingelser er gældende for samtlige aftaler indgået med Mit Renseri, medmindre er skriftligt og udtrykkeligt aftalt.

Mit Renseri henviser ligeledes til Forbrugerstyrelsens retningslinier ifbm. Rens og Vask (klik her)